O nás / About us

11054507_877865048960055_4389902824265355559_oKurzor_kolektiv se zajímá o vrstvenou komunikaci, kulturu zaneprázdněnosti, svět v kapse, zdánlivé neomezeno, estetickou transpozici, technologie vnímání, mobilnější existence, snímkové frekvence.
Jedná se o umělecký projekt s cílem realizovat výstavy, vybudovat webovou galerii, vzbudit mezioborové diskuze. Rádi bychom oslovili jak uměleckou veřejnost, tak i širší okruhy lidí se zájmem o umění a technologie.

@kurzor_kolektiv je

Kristýna Lutzová, absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové, mga. oboru Volné umění, ateliéru Supermédií

Kateřina Cepáková, absolventka bc. oboru Dějiny umění, nyní studentka mgr. oboru Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy


Kurzor_kolektiv is interested in layered communication, culture of constant busyness, the world in your pocket, apparent infinity, aesthetic transpositions, technology of perception, mobile existence, capturing frequencies.
KK is an art project with the aim of realizing exhibitions, building a web gallery, initiating interdisciplinary discussions. We would like to address the art community as well as a wider range of people with the interest in arts and technology.

@kurzor_kolektiv is

Kristýna Lutzová, graduated in 2014 from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, mga. major Fine Arts, Supermedia studio

Kateřina Cepáková, completed undergraduate studies, major Art History, Faculty of Arts, Charles University, Prague, now studies the graduate major New Media Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague


Contact: kurzorkolektiv@gmail.com

or

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s