Eva Pacalová a Josef Málek: One second with Mir [video]

⇣ Scroll down for English ⇣

Nostalgie z nalezení daru obdrženého v dětství a chuť dokončit dávno rozpracovaný projekt dala prvotní obrys
tomuto sekundovému záznamu. Vesmírná stanice, která se stala jednoznačně naším nejpřesněji sestaveným modelem,
ovlivnila bezpochyby konec 20. století euroamerické civilizace.

Tento symbol pokroku a snahy souznít s vesmírem, jenž spočinul dne 23. 3. 2001, jsme nechali znovu
rozpohybovat na přístroji, který také často dopomáhá udávat tok denních událostí.


Nostalgia from finding a gift from childhood and the will to complete an old unfinished project gave the first contours to this second’s record. Space station which decidedly became our most sophisticated model without a doubt influenced the end of the 20th century of the euro-american civilization.

This symbol of progress and an effort to be in harmony with the universe landed on the 23rd March of 2001. We put it into motion again on a device which also often helps to indicate the flow of daily events.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s